top of page
  • admin626853

Hur väljer du rätt storlek på ditt förråd?

När du ska välja storlek på ditt lagerutrymme i en förrådsanläggning är det viktigt att du tänker på vad du ska lagra och hur länge du behöver lagra sakerna. Här är några tips på hur du kan välja rätt storlek på ditt lagerutrymme:

  1. Mät dina saker: Det första steget är att mäta dina saker så att du kan få en uppfattning om hur mycket plats du behöver. Mät längden, bredden och höjden på dina saker och räkna ut volymen. Du kan också rita en skiss över dina saker och se hur mycket plats de tar upp i förhållande till varandra.

  2. Välj rätt storlek på lagerutrymmet: När du har mätt dina saker kan du välja en lagerutrymme storlek som passar. Det finns oftast olika storlekar att välja mellan, från mindre förråd som rymmer några kartonger till större förråd som rymmer en hel möbel. Tänk på att det kan vara bra att välja ett lagerutrymme som är lite större än vad du tror att du behöver, så att du har lite extra plats att röra dig på.

  3. Tänk på hur länge du ska lagra sakerna: Om du bara ska lagra dina saker temporärt, till exempel under flyttprocessen eller om du håller på att renovera en lägenhet, kan det vara bra att välja ett mindre lagerutrymme. Om du ska lagra sakerna på längre sikt, till exempel om du vill lagra sommarmöbler eller skidutrustning, kan det vara bra att välja ett större lagerutrymme.

  4. Fråga förrådsanläggningen om råd: Om du är osäker på vilken storlek på lagerutrymmet du behöver kan du fråga förrådsanläggningen om råd. Många förrådsanläggningar har professionella medarbetare som kan hjälpa dig att välja rätt storlek på lagerutrymmet och ge dig tips på hur du kan få plats med allt du behöver.

Att välja rätt storlek på ditt lagerutrymme i en förrådsanläggning kan vara en utmaning. Du kan därför använda våra referensbilder nedan. Alla dessa förråd finns att hyra i Norrtälje.Comments


bottom of page